Maatwerk
Flexibel
Innovatief
Leerzaam
Constructief
Praktisch

Even kennismaken

 

Mijn naam is Henk Reijmes (1962)

 

Vanaf 1978 heb ik gewerkt en gestudeerd in een verpleeghuiscentrum. Na mijn opleiding ziekenverzorgende heb ik de vervolgopleiding in 1983 afgerond. Daarna heb ik 3 jaar gewerkt als 1e ziekenverzorgende op een verpleegafdeling met patiënten met somatische aandoeningen.

 

In 1986 heb ik de overstap gemaakt naar de overheid en heb diverse functies vervuld bij een buitendienst. In deze periode heb ik veel ervaring opgedaan in het uitvoerende werk, deelgenomen aan diverse commissies waaronder de veiligheidscommissie en ben een aantal jaren lid geweest van de ondernemingsraad.

 

In 2000 ben ik me bezig gaan houden met de arbeidsomstandigheden, op zowel beleids- als uitvoerend niveau. In deze periode heb ik middelbare veiligheidskunde gestudeerd en heb deze studie met succes afgerond.

 

In 2006 ben ik voor een adviesafdeling gaan werken als Arbocoördinator / trainer. De cursus “van Vakspecialist naar opleider” is in 2007 met goed gevolg afgerond. In deze periode heb ik diverse trainingen opgezet en verzorgd.

 

In 2009 ben ik begonnen met de opleiding Hogere Veiligheidskunde. Mijn afstudeerscriptie had als onderwerp “van berekenend naar proactief”. De aanleiding voor dit onderzoek was dat er in een team geen meldingen kwamen van (bijna) ongevallen. Aan de hand van de Hearts and Minds programma heb ik een veiligheidscultuurmeting uitgevoerd. In 2011 ben ik hier op afgestudeerd.

 

Mijn waarden zijn: klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en samenwerken.

 

Een werkgever heeft er belang bij dat zijn werknemers veilig en gezond blijven functioneren. Een prettige werksfeer en goede arbeidsomstandigheden dragen daar aan bij. Als veiligheidskundige denk je hier ondersteunend en adviserend in mee.

Welkom
Visie en werkwijze
Training/opleiding
Even kennismaken
Arbo advisering
 >> contact
reijmes_versie_16072011002001.jpg
 >> Voor meer informatie neem contact met ons op