Maatwerk
Flexibel
Innovatief
Leerzaam
Constructief
Praktisch
Naar boven
Welkom
Visie en werkwijze
Training/opleiding
Even kennismaken
Arbo advisering

Agressietrainingen

Meer informatie

Veiligheidsgedrag

Beeldschermwerk

Preventiemedewerker

Veiligheidstraining

Toolboxmeting

reijmes_versie_16072011024008.jpg reijmes_versie_16072011024007.jpg
 >> Neem contact met ons op
 >> Cursus criteria
 
 
 >> contact

Preventiemedewerker / Arbocontactpersoon

 

1.     Doel

Volgens de nieuwe Arbowetgeving moet iedere onderneming, met personeel in dienst, vanaf 1 juli 2005 beschikken over één of meerdere deskundige medewerkers die de werkgever ondersteunen bij het voldoen aan de Arbo-wet: de preventiemedewerker. Deze preventiemedewerker moet voldoende kennis en vaardigheden bezitten, op basis van de risico's binnen het bedrijf.

 2.     Doelgroep

De cursus is bedoeld voor medewerkers die aangesteld zijn/worden als preventiemedewerkers.

3.     Inhoud

Tijdens de Cursus leert de medewerker meer over de volgende onderwerpen:

Dag 1: ·

 Arbowet (en de verplichtingen die daaruit voortkomen)

ü  Arbo- en verzuimbeleid binnen de onderneming

ü Rol OR / PVT

ü  Communicatie (intern en met externe deskundigen)

ü  Uitvoeren van Risico Inventarisatie & Evaluatie inclusief plan van aanpak

 Praktijkopdracht

 

Dag 2:

Uitvoeren van Arbobeleid:

ü  Beheersmaatregelen (arbeidshygiënische strategie)

ü  Bedrijfshulpverlening

ü  Gevaarlijke stoffen

ü  Schadelijk geluid

ü  Uitwerking praktijkopdracht

4.    Resultaat

Tijdens de cursus leert je de preventiemedewerker de volgende taken te verrichten:

ü  Meewerken aan het uitvoeren of opstellen van de RI&E en plan van aanpak

ü  Adviseren van de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging

ü  Uitvoeren of meewerken aan het implementeren van het arbobeleid

ü  Geven van voorlichting

5.     Werkwijze

De leerstof wordt gepresenteerd m.b.v. een beamer. ‘Ter ondersteuning van de leerstof wordt gebruik gemaakt van foto’s en videomateriaal. Deelnemers krijgen aan de hand van casussen opdrachten om in kleine groepen uit te werken en klassikaal te bespreken.

6.    Cursusduur

4 dagdelen. Aanvangstijden in overleg.

7.     Deelnemers

Min. 6 en max. 12 deelnemers

8.    Certificaat

Na afloop van de cursus krijgt de deelnemer een deelnamecertificaat.