Maatwerk
Flexibel
Innovatief
Leerzaam
Constructief
Praktisch
Reijmes
VeiligheidsAdvies

Agressie stopt niet vanzelf,

je moet er wel iets aan doen.

Welkom
Visie en werkwijze
Training/opleiding
Even kennismaken
Arbo advisering
reijmes_versie_16072011016012.jpg reijmes_versie_16072011016011.jpg
 >> Neem contact met ons op
 >> Cursus criteria
 >> contact

Onderwijspersoneel

 

1.     Doel

Onderwijzend en ondersteunend personeel kunnen aan het eind van de cursus/training verschillende soorten van agressie herkennen en beheersen. Zij kunnen hierbij factoren benoemen die er aan kunnen bijdragen dat agressie en geweld afneemt bij hun eigen onderwijsinstelling.

2.     Doelgroep

Deze training is bedoeld voor alle medewerkers van een onderwijsinstelling. Deze contacten kunnen fysiek zijn, zoals bij onderwijspersoneel / teamleiders / receptionisten / consulenten / conciërges, etc., maar uiteraard ook telefonisch.

3.     Inhoud

De training "Samen staan we sterk" voor onderwijspersoneel reikt uw medewerkers handvatten aan om in een bedreigende situatie de-escalerend op te treden en de eigen veiligheid en die van collega's te bewaren. Het geeft tips en handreikingen bij agressie en geweldsincidenten, dit verhoogt het gevoel van veiligheid.

 

We behandelen enige theorie over de oorsprong en diverse vormen van agressief gedrag. Daarna passen we enkele praktijkvaardigheden toe.

Aan de basis van het praktijkgedeelte staan de ervaringen van de deelnemers. Tijdens de praktijktraining oefenen de deelnemers met een nieuw aan te leren gedrag. De trainer gebruikt hiervoor diverse video beelden ter ondersteuning van de theorie.

4.     Resultaat

Na het volgen van de training heeft de deelnemer geleerd om:

ü  Diverse vormen van agressie en geweld te herkennen

ü  Te anticiperen op toenemende onrust

ü  ‘nee’ te zeggen zonder boosheid uit te lokken

ü  Met behulp van de door de trainer en acteur aangereikte handvatten agressie om te buigen tot de-escalatie

ü  Luisteren, samenvatten

5.     Werkwijze

De leerstof wordt gepresenteerd m.b.v. een beamer. Ter ondersteuning van de leerstof wordt gebruik gemaakt van foto’s en videomateriaal. Het is mogelijk dat er een acteur deelneemt aan de trainingen

6.    Cursusduur

2 dagdelen, afhankelijk van de kennis van de deelnemers. Aanvangstijden in overleg. Acteur behoort tot de mogelijkheden.

7.    Deelnemers

min. 6 en max. 12 deelnemers

8.     Certificaat

Na afloop van de cursus krijgt de deelnemer een deelnamecertificaat.

Binnendienstmedewerker

Buitendienstmedewerker

Onderwijs personeel

Leidinggevenden

Directie-bestuur-raadsleden

Brandweerpersoneel

Ambulancepersoneel

Ziekenhuis personeel

Meer informatie