Maatwerk
Flexibel
Innovatief
Leerzaam
Constructief
Praktisch
reijmes_versie_16072011015017.jpg reijmes_versie_16072011015016.jpg

Agressie stopt niet vanzelf,

je moet er wel iets aan doen.

 >> Neem contact met ons op
 >> Cursus criteria
Welkom
Visie en werkwijze
Training/opleiding
Even kennismaken
Arbo advisering

Binnendienstmedewerkers

 

1. Doel

Binnendienstmedewerkers kunnen aan het eind van de cursus/training verschillende soorten van agressie herkennen en beheersen. Zij kunnen hierbij factoren benoemen die er aan kunnen bijdragen dat agressie en geweld afneemt bij hun eigen organisatie.

2. Doelgroep

Deze training is bedoeld voor alle medewerkers van de binnendienst met klantcontacten. Deze contacten kunnen fysiek zijn, zoals bij baliemedewerkster / receptionisten / consulenten / conciërges, verpleegkundigen / verzorgenden etc., maar uiteraard ook telefonisch.

3. Inhoud

De training "Samen staan we sterk" voor binnendienstmedewerkers reikt uw medewerkers handvatten aan om in een bedreigende situatie de-escalerend op te treden en de eigen veiligheid en die van collega's te bewaren.  We behandelen enige theorie over de oorsprong en diverse vormen van agressief gedrag. Daarna passen we enkele praktijkvaardigheden toe.

Aan de basis van het praktijkgedeelte staan de ervaringen van de deelnemers. Tijdens de praktijktraining oefenen de deelnemers met een nieuw aan te leren gedrag.

4. Resultaat

Na het volgen van de training heeft de deelnemer geleerd om:

ü  Diverse vormen van agressie en geweld te herkennen

ü  Te anticiperen op toenemende onrust

ü  nee’ te zeggen zonder boosheid uit te lokken

ü  Met behulp van de door de trainer en acteur aangereikte handvatten agressie om te buigen tot de-escalatie

ü  Luisteren, samenvatten

5. Werkwijze

De leerstof wordt gepresenteerd m.b.v. een beamer. Ter ondersteuning van de leerstof wordt gebruik gemaakt van foto’s en videomateriaal. Het is mogelijk dat er een acteur deelneemt aan de trainingen

6. Cursusduur

2 dagdelen, afhankelijk van de kennis van de deelnemers. Aanvangstijden in overleg. Acteur behoort tot de mogelijkheden.

7. Deelnemers

min. 6 en max. 12 deelnemers

8. Certificaat

Na afloop van de cursus krijgt de deelnemer een deelnamecertificaat.

Reijmes
VeiligheidsAdvies
 >> contact

Binnendienstmedewerker

Buitendienstmedewerker

Onderwijs personeel

Leidinggevenden

Directie-bestuur-raadsleden

Brandweerpersoneel

Ambulancepersoneel

Ziekenhuis personeel

Meer informatie