Maatwerk
Flexibel
Innovatief
Leerzaam
Constructief
Praktisch
Welkom
Visie en werkwijze
Training/opleiding
Even kennismaken
Arbo advisering
reijmes_versie_16072011019011.jpg reijmes_versie_16072011019010.jpg
 >> Neem contact met ons op
 >> Cursus criteria
 >> contact

Buitendienstmedewerkers

 

1.     Doel

Buitendienstmedewerkers kunnen aan het eind van de cursus/training verschillende soorten van agressie herkennen en beheersen. Zij kunnen hierbij factoren benoemen die er aan kunnen bijdragen dat agressie en geweld afneemt bij hun eigen organisatie.

2.     Doelgroep

Deze training is bedoeld voor buitendienstmedewerkers (groen/grijsmedewerkers, brandweermedewerkers etc.) Deze medewerkers moeten zich soms op voor hen onbekend terrein begeven, dit brengt risico's met zich mee. Het aangereikt krijgen van handvaten om met mogelijke agressie-incidenten om te gaan is voor deze groep geen overbodige luxe.

3.    Inhoud

Buitendienstmedewerkers werken op publieke plaatsen. Zij vormen dan ook een kwetsbare groep bij agressie-incidenten. Handreikingen welke tijdens de training aan de deelnemers worden gegeven leggen de basis voor een zekerder en veiliger gevoel.

4.    Resultaat

Na het volgen van de training bent u beter in staat om met agressie en geweld om te gaan.

 

U hebt geleerd om:

ü Diverse vormen van agressie en geweld te herkennen;

ü  Te anticiperen op toenemende onrust;

ü  Door zelfreflectie uw eigen handelen in perspectief te plaatsen;

ü  Nee' te zeggen zonder boosheid uit te lokken;

ü  Met behulp van door de trainer en acteur aangereikte handvatten agressie om te buigen tot de-escalatie;

ü  Luisteren, samen vatten, doorvragen en effectief grenzen stellen

 

5.     Werkwijze

De leerstof wordt gepresenteerd m.b.v. een beamer. Ter ondersteuning van de leerstof wordt gebruik gemaakt van foto’s en videomateriaal. Het is mogelijk dat er een acteur deelneemt aan de trainingen

6.    Cursusduur

2 dagdelen, afhankelijk van de kennis van de deelnemers. Aanvangstijden in overleg. Acteur behoort tot de mogelijkheden.

7.    Deelnemers

min. 6 en max. 12 deelnemers

8.     Certificaat

Na afloop van de cursus krijgt de deelnemer een deelnamecertificaat.

Binnendienstmedewerker

Buitendienstmedewerker

Onderwijs personeel

Leidinggevenden

Directie-bestuur-raadsleden

Brandweerpersoneel

Ambulancepersoneel

Ziekenhuis personeel

Meer informatie