Maatwerk
Flexibel
Innovatief
Leerzaam
Constructief
Praktisch
 >> contact
reijmes_versie_16072011018011.jpg reijmes_versie_16072011018010.jpg
 >> Neem contact met ons op
 >> Cursus criteria
Welkom
Visie en werkwijze
Training/opleiding
Even kennismaken
Arbo advisering

Ambulance personeel

 

1.     Doel

Na de training zal de deelnemer meer zicht hebben op de eigen rol bij incidenten, effectieve feedback kunnen geven en emoties in perspectief kunnen plaatsen. Tevens zal de deelnemer een groter gevoel van veiligheid op de werkvloer ervaren mede doordat in de training ook gewerkt wordt aan 'het handelen als team' in geval van incidenten en de collegiale opvang

2.     Doelgroep

Deze training is bedoeld voor alle medewerkers die op een ambulance werkzaam zijn. Deze contacten kunnen fysiek zijn, zoals bij verpleegkundigen / artsen / verzorgenden / chauffeurs etc., maar uiteraard ook telefonisch, bijv. Doktersassistenten, baliemedewerksters etc.

3.     Inhoud

?Het omgaan met dit agressief gedrag vereist specifieke vaardigheden. Zelfreflectie, het opvangen van emoties, 'slecht-nieuws' gesprekken voeren ??en het onder controle houden van de eigen reactie?s? en emoties zijn een aantal van de vaardigheden die de medewerkers in e?e?n training aangereikt krijgen.

Ook ?????????h?e?t? ?b?e?l?a?n?g? ?v?a?n? de opvang en nazorg van collega's na een incident ?v?o?r?m?t? een belangrijk onder??????d?e?e?l?????? ????v?a?n? ?d?e? ?t?r?a?i?n?i?n?g

???In het theoretisch gedeelte worden vooral de verschillende vormen en hun oorsprong en oorzaken behandeld. De nadruk van de training ligt echter op de praktijk.

4.     Resultaat

Na afloop van de training zal de deelnemer onder andere hebben geleerd:

ü De eigen rol bij incidenten in perspectief kunnen plaatsen door middel van zelfreflectie;

ü  In staat zijn de communicatie met de patiënt na het incident te herstellen;

ü  Eigen perceptie, eigen gedrag en houding ten opzichte van agressie bespreekbaar te maken in het team;

ü  Effectieve feedbacktechnieken hebben aangeleerd;

ü  Het belang van opvang en nazorg en de mogelijkheden daartoe;

ü  Leren om te gaan met emoties zowel van zichzelf als van patiënten en derden.

 

5.     Werkwijze

De leerstof wordt gepresenteerd m.b.v. een beamer. Ter ondersteuning van de leerstof wordt gebruik gemaakt van foto’s en videomateriaal. Het is mogelijk dat er een acteur deelneemt aan de trainingen

6.     Cursusduur

2 dagdelen, afhankelijk van de kennis van de deelnemers. Aanvangstijden in overleg. Acteur behoort tot de mogelijkheden.

7.     Deelnemers

min. 6 en max. 12 deelnemers

8.     Certificaat

Na afloop van de cursus krijgt de deelnemer een deelnamecertificaat.

Binnendienstmedewerker

Buitendienstmedewerker

Onderwijs personeel

Leidinggevenden

Directie-bestuur-raadsleden

Brandweerpersoneel

Ambulancepersoneel

Ziekenhuis personeel

Meer informatie