Welkom
Visie en werkwijze
Training/opleiding
Even kennismaken
Arbo advisering
reijmes_versie_16072011022015.jpg reijmes_versie_16072011022014.jpg
 >> Neem contact met ons op
 >> Cursus criteria
Maatwerk
Flexibel
Innovatief
Leerzaam
Constructief
Praktisch
 >> contact

Leidinggevenden

 

1.     Doel

Het management wordt handvatten aangereikt om agressievormen tijdig te signaleren.

2.    Doelgroep

Deze training is in het bijzonder bedoeld voor managers/leidinggevenden die reeds over basiskennis in de omgang met agressie en geweld beschikken, maar hun medewerkers zo optimaal mogelijk willen ondersteunen tijdens en na agressie-incidenten.

3.    Inhoud

Er vindt een verdieping plaats op de basistraining agressie en geweldsbeheersing. De managers/leidinggevenden krijgen handvatten aangereikt om de taken, die vanuit hun functie van hen verwacht worden, te vervullen. Het centrale doel hierbij is het herkennen van emotionele spanningen bij medewerkers na een incident en het geven van de juiste begeleiding, opvang en ondersteuning.

Tijdens de training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

ü  Diverse vormen van agressie herkennen;

ü  Anticiperen op toenemende onrust;

ü  Door zelfreflectie het eigen handelen in perspectief te plaatsen;

ü  Nee' zeggen zonder boosheid uit te lokken / grenzen stellen;

ü  Agressie om buigen tot de-escalatie;

ü  Luisteren, samenvatten, doorvragen;

ü  Omgaan met beledigingen, kritiek, agressie, emoties en conflicten;

ü  Het geven van begeleiding, opvang en ondersteuning;

4.     Resultaat

Na het volgen van de training heeft de manager/leidinggevende:

 

ü  Een grotere weerbaarheid zodat er effectiever omgegaan kan worden met negatief gedrag en agressie;

ü  Geleerd lastig gedrag tijdig te signaleren en om te buigen tot de-escalatie;

ü Een groter zelfvertrouwen door zelfreflectie en het zich bewust zijn van de eigen rol in het gesprek.

5.     Werkwijze

De leerstof wordt gepresenteerd m.b.v. een beamer. Ter ondersteuning van de leerstof wordt gebruik gemaakt van foto’s en videomateriaal. Het is mogelijk dat er een acteur deelneemt aan de trainingen

6.     Cursusduur

2 dagdelen, afhankelijk van de kennis van de deelnemers. Aanvangstijden in overleg. Acteur behoort tot de mogelijkheden.

7.     Deelnemers

min. 6 en max. 12 deelnemers

8.     Certificaat

Na afloop van de cursus krijgt de deelnemer een deelnamecertificaat.

Binnendienstmedewerker

Buitendienstmedewerker

Onderwijs personeel

Leidinggevenden

Directie-bestuur-raadsleden

Brandweerpersoneel

Ambulancepersoneel

Ziekenhuis personeel

Meer informatie