Welkom
Visie en werkwijze
Training/opleiding
Even kennismaken
Arbo advisering
reijmes_versie_16072011021012.jpg reijmes_versie_16072011021011.jpg
 >> Neem contact met ons op
 >> Cursus criteria
Maatwerk
Flexibel
Innovatief
Leerzaam
Constructief
Praktisch
 >> contact

Brandweerpersoneel

 

1.     Doel

Door het volgen van een training in de omgang met agressie en geweld, wordt brandweerpersoneel zich bewust van zijn-haar reacties bij uit de hand lopende incidenten. Men leert hiermee om te gaan op een wijze waarbij de veiligheid en die van derden zo veel mogelijk gewaarborgd blijft.

Door bij aanvang van de training stil te staan bij de theorie over de verschillende soorten agressie, de instinctieve reacties en diverse methoden om agressie om te buigen, creëren we een stuk bewustwording. 

2.     Doelgroep

Deze training is bedoeld voor brandweerpersoneel onder andere beroeps en vrijwilligers. Zij krijgen in de dagelijkse praktijk steeds meer te maken met de zogenaamde 'verharding' van de samenleving. Burgers worden ongeduldiger, zijn sneller chagrijnig en komen hun verhaal soms op agressieve wijze halen.

Het aangereikt krijgen van handvaten om met mogelijke agressie-incidenten om te gaan is voor deze groep geen overbodige luxe.

3.     Inhoud

Door het volgen van een training in de omgang met agressie en geweld, wordt brandweerpersoneel zich bewust van hun reacties bij uit de hand lopende incidenten. Men leert hiermee om te gaan op een wijze waarbij de veiligheid en die van derden zo veel mogelijk gewaarborgd blijft. Door bij aanvang van de training stil te staan bij de theorie over de verschillende soorten agressie, de instinctieve reacties en diverse methoden om agressie om te buigen, creëren we een stuk bewustwording. 

4.     Resultaat

Tijdens de training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

ü  Diverse vormen van agressie herkennen;

ü  Anticiperen op toenemende onrust;

ü  Door zelfreflectie het eigen handelen in perspectief te plaatsen;

ü  'Nee' zeggen zonder boosheid uit te lokken / grenzen stellen;

ü  Agressie om buigen tot de-escalatie;

ü  Luisteren, samenvatten, doorvragen;

ü Omgaan met beledigingen, kritiek, agressie, emoties en conflicten;

ü  Het geven van begeleiding, opvang en ondersteuning;

ü Het herkennen van emotionele spanningen bij medewerkers na een incident;

ü  De leiding nemen bij een incident.

 

5.    Werkwijze

De leerstof wordt gepresenteerd m.b.v. een beamer. Ter ondersteuning van de leerstof wordt gebruik gemaakt van foto’s en videomateriaal. Het is mogelijk dat er een acteur deelneemt aan de trainingen

6.     Cursusduur

2 dagdelen, afhankelijk van de kennis van de deelnemers. Aanvangstijden in overleg. Acteur behoort tot de mogelijkheden.

7.     Deelnemers

min. 6 en max. 12 deelnemers

8.     Certificaat

Na afloop van de cursus krijgt de deelnemer een deelnamecertificaat.

Binnendienstmedewerker

Buitendienstmedewerker

Onderwijs personeel

Leidinggevenden

Directie-bestuur-raadsleden

Brandweerpersoneel

Ambulancepersoneel

Ziekenhuis personeel

Meer informatie