Welkom
Visie en werkwijze
Training/opleiding
Even kennismaken
Arbo advisering
reijmes_versie_16072011020012.jpg reijmes_versie_16072011020011.jpg
 >> Neem contact met ons op
 >> Cursus criteria
Maatwerk
Flexibel
Innovatief
Leerzaam
Constructief
Praktisch
 >> contact

Directie/bestuur/raadsleden

 

1.     Doel

Deelnemers kunnen aan het eind van de cursus/training verschillende soorten van agressie herkennen en beheersen. Zij kunnen hierbij factoren benoemen die er aan kunnen bijdragen dat agressie en geweld afneemt bij hun eigen organisatie.

2.     Doelgroep

Deze training is bedoeld voor directie-bestuur en raadsleden van een organisatie. In de dagelijkse praktijk krijgen ook zij steeds meer te maken met de zogenaamde 'verharding' van de samenleving. Burgers worden ongeduldiger, zijn sneller chagrijnig en komen hun verhaal soms op agressieve wijze halen.

Het aangereikt krijgen van handvaten om met mogelijke agressie-incidenten om te gaan is voor deze groep geen overbodige luxe.

3.     Inhoud

In de basis volgen deelnemers dezelfde training als de leidinggevenden. Deze bestaat uit en theoriegedeelte waarin aandacht wordt besteed aan de diverse vormen van agressie en de oorsprong daarvan, en een praktijkgedeelte waar aan de hand video voorbeelden praktijksituaties nagebootst worden.

4.     Resultaat

Tijdens de training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

ü Diverse vormen van agressie herkennen;

ü  Anticiperen op toenemende onrust;

ü  Door zelfreflectie het eigen handelen in perspectief te plaatsen;

ü  'Nee' zeggen zonder boosheid uit te lokken / grenzen stellen;

ü  Agressie om buigen tot de-escalatie;

ü  Luisteren, samenvatten, doorvragen;

ü  Omgaan met beledigingen, kritiek, agressie, emoties en conflicten;

ü Het geven van begeleiding, opvang en ondersteuning;

ü  Het herkennen van emotionele spanningen bij medewerkers na een incident;

ü De leiding nemen bij een incident.

 

5.     Werkwijze

De leerstof wordt gepresenteerd m.b.v. een beamer. Ter ondersteuning van de leerstof wordt gebruik gemaakt van foto’s en videomateriaal. Het is mogelijk dat er een acteur deelneemt aan de trainingen

6.     Cursusduur

2 dagdelen, afhankelijk van de kennis van de deelnemers. Aanvangstijden in overleg. Acteur behoort tot de mogelijkheden.

7.     Deelnemers

min. 6 en max. 12 deelnemers

8.    Certificaat

Na afloop van de cursus krijgt de deelnemer een deelnamecertificaat.

Binnendienstmedewerker

Buitendienstmedewerker

Onderwijs personeel

Leidinggevenden

Directie-bestuur-raadsleden

Brandweerpersoneel

Ambulancepersoneel

Ziekenhuis personeel

Meer informatie