Maatwerk
Flexibel
Innovatief
Leerzaam
Constructief
Praktisch
Welkom
Visie en werkwijze
Training/opleiding
Even kennismaken
Arbo advisering
Reijmes
VeiligheidsAdvies
 >> contact
reijmes_versie_16072011007013.jpg
 >> Voor meer informatie neem contact met ons op

Werkplekinspecties

 

Het doel van inspecties is het systematisch opsporen van omstandigheden die kunnen leiden tot ongewenste gebeurtenissen. Bij ongewenste gebeurtenissen moet u denken aan bijvoorbeeld het omvallen van een stapel goederen, het omver rijden van een medewerker, het uitschieten met een scherp mes, etc. 

 

Het gehele terrein van de arbeidsomstandigheden is te breed om in één inspectierondgang te omvatten. Daarom richten wij onze aandacht op de volgende vier aandachtsvelden:

 

ü  Werkplek en omgeving, hierin wordt de blik gericht op de toestand en inrichting van het gebouw, het werkklimaat in het gebouw en de gesteldheid van de terreinen rond het gebouw.

ü  De middelen, hierbij moet u denken aan machines, gereedschappen, chemicaliën en voertuigen. Tijdens de inspectie worden middelen beoordeeld op veiligheids-, gezondheid- en ergonomische aspecten.

ü  Mens en organisatie, hiertoe behoren de organisatie van het overleg over arbeidsomstandigheden, de opleiding, begeleiding, voorlichting en onderricht van werknemers.

ü  Preventie en preparatie van calamiteiten, hieronder vallen onder andere de middelen voor brandbestrijding, EHBO-voorzieningen, persoonlijke beschermingsmiddelen en BHV waaronder de BHV-regeling en het ontruimingsplan

 

Uitvoering

Inspecties worden bij voorkeur uitgevoerd door de betrokken werknemers of leidinggevenden. Soms echter wilt u weten of deze inspecties voldoende worden uitgevoerd of wilt u dat er af en toe met een onafhankelijke blik naar de werksituatie gekeken wordt.

 

Wij kunnen voor u periodiek een werkplekinspectie uitvoeren en de resultaten met u medewerkers bespreken.

ArboCoördinator

Meer informatie

Veiligheidsgedrag

Risico inventarisatie

Werkplekinspecties

Protocollen

Bedrijfsnoodplannen

Wekplekonderzoek

Abonnement