Maatwerk
Flexibel
Innovatief
Leerzaam
Constructief
Praktisch

ArboCo÷rdinator 

1.     Inleiding

Het effectief ontwikkelen, vastleggen en implementeren van Arbo-beleid kan in het begin moeizaam verlopen. Vaak beschikt een organisatie niet over voldoende tijd, kennis en vaardigheden op dit gebied.

ReijmesVeiligheidsadvies kan in deze behoefte voorzien.

 

2.     Inhoud

In een overleg wordt een periode vastgesteld waarbij de rol van initiator en uitvoerder ligt bij ReijmesVeiligheidsadvies.

 

3.     Uitvoering

De duur van parttime Arbo- co÷rdinatie is onder andere afhankelijk van de gestelde doelen, de beschikbaarheid en kennis van mensen en middelen in uw organisatie. In verband met de continu´teit van het project wordt uitgegaan van een bijdrage van minimaal twee aaneengesloten dagdelen per week.

Welkom
Visie en werkwijze
Training/opleiding
Even kennismaken
Arbo advisering
 >> contact
reijmes_versie_16072011026010.jpg
 >> Voor meer informatie neem contact met ons op

ArboCo÷rdinator

Meer informatie

Veiligheidsgedrag

Risico inventarisatie

Werkplekinspecties

Protocollen

Bedrijfsnoodplannen

Wekplekonderzoek

Abonnement