Maatwerk
Flexibel
Innovatief
Leerzaam
Constructief
Praktisch
reijmes_versie_16072011008012.jpg
 >> Voor meer informatie neem contact met ons op
Welkom
Visie en werkwijze
Training/opleiding
Even kennismaken
Arbo advisering
 >> contact

Reglementen en protocollen

 

U heeft met uw werknemers afspraken gemaakt over allerlei zaken, variŰrend van werktijden, pauzes, ziek- en herstelmelding tot het verstrekken van werkkleding.

 

Vaak staan al deze afspraken niet op papier.

 

           "Niet nodig, want ik heb een prima relatie met mijn medewerkers!"

 

Toch is het echt erg belangrijk dat al uw afspraken in een bedrijfsreglement of huishoudelijk reglement zwart op wit beschreven zijn.

 

De introductie van de wet Poortwachter en de WIA hebben het belang nog veel verder versterkt, het moet inmiddels een onderdeel zijn van uw bedrijfsreglement. Zonder verzuimprotocol kunt u bijna niet voldoen aan uw verplichtingen voortkomend uit Poortwachter.

 

Ook de Arbo-wet vraagt nog om protocollen op het gebied van bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen, agressie en geweld, roken etc.

 

Indien gewenst kunnen wij voor u deze regelementen / protocollen uitwerken en op papier zetten.

Samen met u kunnen wij naar een oplossing zoeken om de gemaakte afspraken onder de aandacht van uw medewerkers te brengen en te houden.

ArboCo÷rdinator

Meer informatie

Veiligheidsgedrag

Risico inventarisatie

Werkplekinspecties

Protocollen

Bedrijfsnoodplannen

Wekplekonderzoek

Abonnement