Maatwerk
Flexibel
Innovatief
Leerzaam
Constructief
Praktisch
reijmes_versie_16072011010014.jpg
 >> Neem contact met ons op
Welkom
Visie en werkwijze
Training/opleiding
Even kennismaken
Arbo advisering
 >> contact

Wanneer een werkplekonderzoek

 

U heeft een medewerker met gezondheidsklachten en de klachten hebben (deels) te maken met het werk. Verbetering van de werkplek kan dan leiden tot vermindering van de klachten.

 

Om hoge verzuimkosten te voorkomen (Poortwachter, WIA) is het raadzaam om de werkplek door een deskundige te laten beoordelen. Wij voeren een dergelijk werkplekonderzoek uit.

 

U kunt kiezen voor een beperkte versie waarbij u ter plekke adviezen krijgt, of een uitgebreide versie waarbij u de resultaten ook in rapportvorm ontvangt. Hiermee kunt u zo nodig (in een later stadium) uw inspanningen aantonen (in het re-integratieverslag) als de klachten toch zouden leiden tot langdurig verzuim.

Beeldschermwerkplek

 

Vooral de beeldschermwerkplek leidt vaak tot fysieke klachten (RSI), die, indien niet snel genoeg wordt ingegrepen, tot langdurige uitval kunnen leiden. 

Tegenwoordig wordt zeer veel en steeds intensiever met beeldschermen gewerkt. Vaak wordt langdurig in een zelfde houding gewerkt, waarbij steeds dezelfde handelingen worden herhaald.

 

Een goede werkplekinrichting en juiste werkhouding zullen deze klachten vaak voorkomen. Tijdens een werkplekonderzoek wordt de betreffende medewerker direct ge´nstrueerd over een juiste werkhouding, juist gebruik van arbeidsmiddelen en een goede werkplekopstelling.

 

Een investering in een werkplekonderzoek kan hoge kosten (door verzuim) voorkomen.

 

( zie ook "Gezond Beeldschermwerk" )

ArboCo÷rdinator

Meer informatie

Veiligheidsgedrag

Risico inventarisatie

Werkplekinspecties

Protocollen

Bedrijfsnoodplannen

Wekplekonderzoek

Abonnement