Maatwerk
Flexibel
Innovatief
Leerzaam
Constructief
Praktisch
reijmes_versie_16072011009013.jpg
 >> Voor meer informatie neem contact met ons op
Welkom
Visie en werkwijze
Training/opleiding
Even kennismaken
Arbo advisering
 >> contact

Het opstellen van BHV-plan / bedrijfsnoodplan

 

Veel bedrijven en vooral veel kleinere bedrijven zien de noodzaak van bedrijfshulpverlening nog niet in. Toch is het noodzakelijk voor deze bedrijven om effectieve procedures paraat te hebben bij een ongeval, brand, bommelding, agressie etc. 

Indien zich een calamiteit voordoet in uw bedrijf, moet iedereen precies weten wat hij/zij moet doen, bijvoorbeeld:

Ř eerste blusactie

Ř  EHBO

Ř  inschakelen hulpdiensten

Ř  communiceren met hulpdiensten

Ř  ontruimen van het bedrijf, etc.

 

Een goed geoefende bedrijfshulpverleningsorganisatie kan mensenlevens redden en bedrijfsschade beperken!

 

Wat hebt u nodig:

Ř  risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Ř  BHV-organisatie (eventueel samenwerking met buren)

Ř  bedrijfsnoodplan / ontruimingsplan

Ř  training

Ř  oefening

Ř  evalueren

Ř  bijstelling

 

Ons bureau stelt voor u een bedrijfsnoodplan op of doet dit samen met uw Bedrijfs Hulp Verleners. Ook ondersteuning bij het organiseren van oefeningen, het evalueren daarvan en het bijstellen van uw BHV-organisatie en bedrijfsnoodplan behoort tot de mogelijkheden.

ArboCo÷rdinator

Meer informatie

Veiligheidsgedrag

Risico inventarisatie

Werkplekinspecties

Protocollen

Bedrijfsnoodplannen

Wekplekonderzoek

Abonnement