Welkom
Visie en werkwijze
Training/opleiding
Even kennismaken
Arbo advisering
Maatwerk
Flexibel
Innovatief
Leerzaam
Constructief
Praktisch
Abonnement voor Deskundige Ondersteuning

 

In zowel de VCA en de VCU worden opleidingseisen gesteld aan de V&G-functionaris. Deze staan verwoord in vraag 2.2 van de VCA-checklist en vraag 1.2 van de VCU checklist.

Voor de V&G-functionaris geldt de eis dat hij/zij in het bezit is van tenminste een diploma Middelbaar Veiligheidskundige (MVK).

Als de V&G-functionaris niet aan deze minimumeisen kan voldoen mag een beroep worden gedaan op externe deskundigheid.

 

Deze externe deskundige dient dan uiteraard in het bezit te zijn van een diploma MVK of HVK, dan wel één van de Belgische varianten, preventie adviseur niveau 1 of 2.

De auditerende instantie moet kunnen zien dat er duidelijke schriftelijke afspraken zijn met een extern bedrijf over het inroepen van V&G-ondersteuning.

 

Verder moeten de gegevens van de in te huren deskundige ter inzage zijn voor de auditor. Als uw eigen V&G-functionaris niet over de vereiste opleidingskwalificaties beschikt, biedt ReijmesVeiligheidsAdvies u een ‘Abonnement voor Deskundige Ondersteuning’.

 

Met dit abonnement geeft u invulling aan de VCA- en VCU-eisen en kunt u te allen tijde terugvallen op uw externe deskundigheid.

 

Het ‘Abonnement voor Deskundige Ondersteuning bestaat uit de volgende onderdelen:

ü  een schriftelijke overeenkomst.

ü  een koppeling aan één van onze gediplomeerde veiligheidskundigen (HVK).

ü  een kopie van het diploma van ‘uw’ externe adviseur.

ü  jaarlijks recht op vier gratis advies uren.

ü  korting op aanvullende advies uren.

 

De kosten van het Abonnement Deskundige Ondersteuning VCA bedragen    

€ 420,00 (tarief 2011).

reijmes_versie_16072011028011.jpg
 >> Voor meer informatie neem contact met ons op
 >> contact

ArboCoördinator

Meer informatie

Veiligheidsgedrag

Risico inventarisatie

Werkplekinspecties

Protocollen

Bedrijfsnoodplannen

Wekplekonderzoek

Abonnement